O KORONAVIRU

Co je Koronavirus?

Koronavirů existuje více druhů. Koronavirus, který se nyní vyskytuje v České republice od března 2020, se nazývá SARS-CoV-2. Způsobuje horečnaté onemocnění COVID-19, které může zapříčinit zejména zápal plic, komplikace s ledvinami až úmrtí. Dalšími členy skupiny koronavirů je SARS-CoV (způsobující onemocnění SARS), MERS-CoV (onemocnění MERS), ale také jiné méně nebezpečné druhy, které způsobují 10 - 15 % všech nachlazení v populaci.

Prevence proti koronaviru

Základní prevencí před koronavirem je nošení roušky, časté a důkladné mytí rukou, vyhýbání se místům a událostem s velkou koncentrací lidí. Aktivní prevencí před koronavirem je účinná profesionální desinfekce aplikovaná na povrchy, které jsou často ve styku s člověkem.

Koronavirus, stejně jako mnoho dalších onemocnění, je rozšiřován při vykašlávání nebo kýchání kapénkovou infekcí, která se šíří vzduchem na krátké vzdálenosti. Dezinfekce je prováděna především kvůli biologickým stopám v podobě kapének ulpívajících na různých druzích povrchů, aby bylo minimalizováno jejich šíření. Viry přežívají na površích po dobu hodin až dnů - záleží na teplotě, vlhkosti, množství biomateriálu a typu konkrétního povrchu.

Jeho velkou nebezpečností je fakt, že koronavirus bývá infekční již v inkubační době, která se pohybuje mezi jedním a čtrnácti dny. Průměrná inkubační doba je pět dní.

Z výše uvedených důvodů není leckdy možné nakaženého koronavirem rozpoznat, ani sám si nemusí být vědom přítomnosti viru. Proto opakovaná preventivní dezinfekce povrchů a prostor je účinnou obranou proti jeho šíření.

Další informace o aktuálním dění jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR  a hygienických stanic, např. Hygienická stanice hlavního města Prahy.