NABÍZÍME

Nabízíme vám ochrannou dezinfekci povrchů a prostor v těchto oblastech:

 • kancelářské a další komerční prostory
 • byty, domy a jiné soukromé objekty
 • výrobní haly a skladovací prostory
 • gastronomie a ubytovací provozy
 • prostředky hromadné dopravy
 • komunální sféra
 • státní správa
 • osobní a nákladní vozy, vozy taxi služby

Naše společnost:

 • provádí dezinfekci v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění (tj. odborná způsobilost a platné živnostenské oprávnění)
 • poskytuje preventivní ošetření, průběžnou a ohniskovou dezinfekci plošným postřikem
 • poskytuje pravidelnou a jednorázovou dezinfekci ploch a povrchů
 • využívá schválené, profesionální, kvalitní a prověřené přípravky
 • používá vlastní moderní technické vybavení
 • je držitelem platného osvědčení o odborné způsobilosti
 • ke každé zakázce přistupuje maximálně zodpovědně
 • dodržuje postupy chránící zdraví zákazníka, jeho klientů i životního prostředí