APLIKAČNÍ METODY

Metody aplikace vychází z naší technologické výzbroje a formulace přípravků. Dezinfekci provádíme těmito metodami: teplým aerosolem (Thermo Fogger), studeným aerosolem (ULV metodou), postřikem a elektrostatickým postřikovačem nebo vhodnou kombinací uvedených metod.

Po použití jakékoliv z níže uvedených metod je vždy nutné nechat aplikovaný přípravek zcela zaschnout (je to tzv. doba expozice) bez přítomnosti osob. Následně je vhodné prostory odvětrat.


Dezinfekce prostor teplým aerosolem (Thermo Fogger)

Jedná se o nejúčinnější a nejefektivnější způsob dezinfekce v případě ošetřování velkých prostor (výrobní prostory, prostory skladů, technologie atd.). Přípravek aplikujeme termickým generátorem aerosolu. Výsledným efektem je "zamlžení" požadovaných prostor. Účinná látka se rozpíná a dostává se tak do prostoru, do škvír a spár, do nepřístupných a vysoko položených míst, kde po krátkém čase ulpívá na površích.


Dezinfekce prostor studedným aerosolem (ULV metodou - Ultra Low Volume)

Tato metoda dezinfekce je obdobná jako u aerosolu, ale jedná se o studenou mlhu. Tato metoda je vhodnější do interiérů budov jako jsou kanceláře, byty atd. Přístroj tvořící oblak studené mlhy s dostřikem až 9 m vytváří velmi malé kapičky postřiku v rozsahu velikosti kapek 15 - 30um. Jemné aerosolové kapičky zůstanou ve vzduchu po delší dobu a jsou rozptýleny po rozsáhlé oblasti silným výstupem vzduchu z trysky.


Dezinfekce prostor postřikem

Jedná se o technologii plošných nástřiků voděodolných ploch, kterou lze použít jak v interiéru tak v exteriéru. Aplikace je určená k rychlé dezinfekci povrchů zejména v místech, kde je potřeba lokalizovat nanášení přípravků. Tato technologie se využívá v případě potřeby okamžité plošné dezinfekce. Podle typů ošetřovaných ploch volíme aplikační zařízení a druhy trysek.


Dezinfekce prostor elektrostatickým postřikovačem

Při použití elektrostatického postřikovače dochází k přidávání elektrostatického náboje do kapek aplikované kapaliny, která je nastřikována na různé typy povrchů. Tím je kapka elektricky silnější než postřikovaný povrch. Funguje to jako dva magnety, které jsou k sobě navzájem přitahované. Zvýšením elektrostatického náboje kapek aplikované kapaliny dochází k větší přilnavosti přípravku k postřikovanému povrchu. Přípravek je aplikován rovnoměrně a kapky takto nabitého přípravku jsou přitahovány i z druhé (zadní) strany postřikovaného povrchu.