O DEZINFEKCI

Proč je vhodné dezinfekci provádět

Optimální ochranou je plošná dezinfekce celého objektu, ve kterém se vy, vaše rodina či zaměstnanci pohybujete. V současné situaci je více než kdy jindy potřeba chránit sebe i své okolí. K dosažení profesionálního výsledku využijte nabídku naší profesionální firmy.

K přenosu některých virů není zapotřebí expozice kapénkám, stačí přenos dotykem. Viry jsou pro nás neviditelné částice, které ulpívají na každém povrchu. Stopy některých virů vykazují dlouhou životnost i na hladkém povrchu. I když je jejich životnost časově omezená, relativně běžný krátký kontakt může vést k přenosu a rozvíjení nákazy. Běžně dostupné prostředky nepřináší patřičný efekt, protože nejsou dostatečně účinné.

Pokud se chcete pohybovat v bezpečném prostředí a efektivně předcházet možné kontaminaci, nejvhodnější je celoplošná dezinfekce. Ta je doporučovaná u veřejných prostor (úřady, obchody apod.) a dále u prostor s frekventovaným pohybem osob (kanceláře, výrobní provozy apod.). Plošná dezinfekce se doporučuje i u soukromých bytů.

Omezte maximálně šíření viru, chraňte sebe i své zaměstnance. Ani doma neponechávejte věcem volný průběh. Využijte naše profesionální dezinfekční služby, ušetřete čas a spolehněte se na profesionálně odvedenou práci.

Dezinfekce prostor ušetří vaše další výdaje - dezinfekcí prostor a prevencí zachováte stálý provoz vaší firmy. Minimalizujete další ztráty, které by vznikly případným uzavřením provozu.

Plošnou dezinfekcí vysíláte důležitý signál, že máte zájem o zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců a zákazníků.

Pravidelná a profesionálně provedená dezinfekce pracovního prostředí výrazně sníží riziko nákazy a tím i pravděpodobnost pracovní neschopnosti v důsledku např. chřipkové a jiné epidemie. Taktéž ochrání zdraví vašich zaměstnanců, partnerů a návštěv.

Dezinfekcí prostor dochází ke zlepšení podmínek na pracovišti.