DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVKY

Používáme pouze profesionální biocidní přípravky, které vyhovují:

  • požadavkům zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh,  (č. 120/2002 Sb., v platném znění),
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (č. 528/2012),
  • zákonu o biocidech (č. 324/2016 Sb., v platném znění),
  • normě ČSN EN 14476 a jsou plně virucidní
  • normě ČSN EN 13727 a jsou baktericidní
  • normě ČSN EN 13624 a jsou fungicidní


Všechny biocidní přípravky, které používáme, jsou plně virucidní, a tedy mají prokázanou účinnost proti všem virům. Používáme roky ověřené dezinfekční přípravky BEZ CHLÓRU. Tímto se eliminuje případný nepříjemný zápach po aplikaci.

Přípravky, které používáme jsou na bázi aktivního kyslíku, kvarterních amonných solí nebo glutaraldehydu.Polymerová dezinfekce

Jedná se o technologii prostorových 3D nástřiků různých typů povrchů a ploch. Hlavní výhodou polymerové dezinfekce je zejména její dlouhá účinnost, odolnost vůči otěru a také okamžitá likvidace virů a dalších mikroorganismů zachycených na daných plochách. Po aplikaci speciální polymerové směsi s reziduální účinností zůstává na ošetřeném povrchu vrstva, která tvoří "štít" proti bakteriím a virům, které při opětovné nákaze hynou na ošetřeném povrchu. Doba, po kterou je polymerová vrstva aktivní, závisí na zátěži každého provozu a taktéž na kvalitě mechanické očisty před dezinfekcí. Dle výrobce působí jako prevence s účinností minimálně 7 dnů ode dne aplikace, nicméně tato účinnost je ovlivněna mnoha dalšími faktory. Aplikace je časově nenáročná a zásadně neomezuje pracovní činnost zákazníka.