DEZINFEKCE

Co je to speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace

Dezinfekce je souhrn činností, jejichž cílem je likvidace nebo alespoň maximální omezení výskytu škodlivých mikroorganizmů, bakterií a patogenních mikrobů, které mohou být pro člověka zdrojem nebezpečných infekčních onemocnění. V oblasti dezinfekce má nenahraditelnou roli prevence. Povinnost dodržovat preventivní pravidla je stanovena v zákoně číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a je uložena každé osobě.

Tedy dezinfekci je nutné provádět i v místech, kde výskyt infekčních onemocnění není prokázán. Pouze pravidelným úklidem, profesionální ochrannou dezinfekcí a dodržováním hygienických standardů lze dosáhnout maximálního výsledku.

Dezinsekce a deratizace patří mezi další služby, které spadají do komplexních služeb dezinfekce, dezinsekce a deratizace (také jako "DDD").


Kdo smí speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci provádět?

Dle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 58, odst. 1, písm. c,  může speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci provádět pouze osoba, která má platné osvědčení o odborné způsobilosti.

Více zde: č. 258/2000 Sb., §55 - §61