JAK DEZINFEKCE PROBÍHÁ

  • Na termínu a denní době, kdy bude dezinfekce probíhat, se vždy se zákazníkem domlouváme individuálně, provádíme také večerní i noční dezinfekce. Minimalizuje se tak omezení provozu objektu/prostoru zákazníka.
  • Před samotnou aplikací je obvykle nutná prohlídka prostor (spočítání objemu prostor) a jejich následná příprava (viz níže).
  • Délka trvání dezinfekce prostor je zcela individuální v závislosti na velikosti objektu a jeho vybavení.
  • Dezinfekce se provádí bez přítomnosti osob, zvířat, rostlin, potravin a předmětů, které přichází do přímého styku s potravinami. Tyto je nutné z prostor odnést, případně zakrýt. Pokud jsou v prostoru předměty, které přichází do styku s potravinami a nelze je přemístit, po provedené ochranné dezinfekci je nutné dané předměty omýt vodou.
  • Proběhne samotná dezinfekce za použití vhodně zvolené metody aplikace a přípravku.
  • Je nezbytné po dobu aplikace až do usednutí a zavadnutí přípravku odstavit požární čidla, uzavřít okna a odstavit vzduchotechniku. Pokud je to možné, doporučujeme zapnout vnitřní cirkulaci.
  • Aplikací se v objektu dočasně zvyšuje vlhkost, proto je vhodné např. citlivou elektroniku překrýt či přemístit. Elektroniku s běžícím větráním je dobré vypnout, aby nenasála vlhkost.
  • Opětovné používání prostor je možné až po zaschnutí přípravku. Po provedené ochranné dezinfekci je vhodné prostory odvětrat.

Pro lepší představu si prohlídněte naší fotogalerii