CENY

Cena za provedené práce je vypočítána vždy individuálně, protože každý ošetřovaný prostor má svá specifika - různorodost prostoru, zvolená metoda aplikace a přípravku a jejich případná kombinace. Do ceny se započítává doprava a denní doba realizace zakázky.

Pro vypracování cenové nabídky tedy potřebujeme znát:
- adresu místa
- celkovou velikost znečištěných ploch určených k dezinfekci
- specifikaci povrchů a prostoru, stav znečištění
- preferovaný termín a denní doba realizace zakázky
- četnost aplikace